Escher 1255 x 500 _DayandNight_©M.C.EscherCompanyB.V.-Baarn